Krogavtalen

Anders Davidsson
- tors, 2023-11-16 19:17

Konkurrensverket har nyligen i ett pressmeddelande meddelat att Carlsberg och Spendrup har åtagit sig att ändra sina villkor vid försäljning av starköl till hotell, restauranger och caféer. För att inte riskera att åtalas för brott mot Konkurrenslagen har de valt att sänka sina avtalskrav. <!--break-->

 Avtalen gäller från 1 december 2023 och fram till den 30 november 2029. Avtalen innebär bland annat att företagen sänker sina krav på försäljningsvolym och tillåter andra bryggerier på sina kranar. Konkurrensverkets beslutet att acceptera avtalen kopplas till ett vite om femtio miljoner (50 000 000) kronor. I mer än 30 år har Carlsberg och Spendrup mer eller mindre styrt utbudet av starköl på svenska krogar. Nu är det slut med det!! Bryggerijättarna får backa och ge plats för mindre bryggerier, detta i sin tur gör att vi konsumenter kan få fler olika sorters starköl att välja på. Svenska Ölfrämjandet har varit en bidragande orsak till att detta har skett genom att anmäla företagen till Konkurrensverket. Flera gånger har Svenska Ölfrämjandet framfört till Konkurrensverket att de krogavtal som är skrivna har begränsat möjligheterna för mindre bryggerier att få sälja sin starköl till hotell, restauranger och caféer.

Läs Konkurrensverkets pressmeddelande här.