Valberedningen

Valberedningen består av:

Sven Nilsson, Göteborg.
Tomas Lindohf, Malmö.
Joakim Pettersson, Hägersten.
Linda Holdaj, Norrköping

Här kan du kontakta oss