European Beer Consumers Union - EBCU

Svenska Ölfrämjandet företräder Sverige som en av tretton medlemsorganisationer i The European Beer Consumers Union, en gemensam paraplyorganisation för ölfrågor i Europa.

EBCU företräder ölkonsumenterna och representerar 110 000 medlemmar i tolv länder. Arbetet inom EBCU är inriktat på att bevara traditionell europeisk ölkultur, genom att påverka politiker inom EU för att få en regelflora som gynnar småbryggerier och traditionella öltyper. EBCU bevakar även ölkonsumenternas intressen vad gäller innehållsdeklarationer, skatter och utskänkningsregler.

Alla medlemsföreningar i EBCU träffas två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten.

De övriga medlemmarna i EBCU är:
(Alla länkar öppnas i ett nytt fönster)

* Associate member innebär att organisationen inte har rösträtt. Endast en organisation per land kan vara fullvärdig medlem.