Valberedningens förslag till styrelse 2023

Valberedningen
- mån, 2022-11-14 12:30

Vi har lyssnat runt och tagit till oss de synpunkter och personförslag som inkommit.
Vi fyra som deltagit i arbetet är övertygade om att detta är den bästa styrelsen som vi idag kan presentera.
Detta med målsättning att verka för att fortsätta göra Svenska Ölfrämjandet till en förening där alla ölkonsumenter i hela landet vill vara med i även i framtiden.

De poster som enligt stadgarna är uppe till val i år är i fet stil.

Ordförande på två år:
Christer Eriksson, Farsta (nyval) tidigare ledamot på 1 år
    
Vice ordförande på två år:
Sten Jarlsgard, Göteborg (ej upp till val i år)

Sekreterare på två år:
Anders Davidsson, Torslanda (omval)

Kassör på två år:
Ann-Charlotte Klerstad, Bromma (ej upp till val i år)

Ledamot på två år:
Jonas Lundgren. Stockholm (ej upp till val i år)

Ledamot på två år:
Monika Sand, Lund (nyval) tidigare ledamot på 1 år

Ledamöter (5) på 1 år:
Mats Waldenström, Täby (omval)
Marian Boström , Stockholm (omval)
Anders Flyckt, Malmö (nyval) tidigare ledamot på 2 år
Pär Windahl, Smedsbo (nyval)
Thomas Mattsson (nyval)

Revisorer på 1 år:
Ordinarie revisor: Calle M Axberg, Järfälla (omval)
Ersättare: Monica Lingdén, Göteborg  (omval)

Poströsträknare på 1 år:
Anja Perup, Lund (omval) och Sven Perup, Lund (omval)
Annika Lindow, Göteborg, ersättare (omval)

Det var allt från valberedningen!
Sven Nilsson, Linda Holdaj, Joakim Pettersson och Johan Perup.