Svenska Ölfrämjandet behöver förstärkning i styrelsen

Valberedningen
- mån, 2023-10-09 21:21

Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen. Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster. Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen.

Kontakta oss här

Inför årsstämman i mars 2024 är följande positioner som är uppe till val:

Vice ordförande: (1) på två år
Kassör: (1) på två år.
Ledamot: (1) på två år.
Ledamot: (1) på två år, fyllnadsval på 1 år.
Ledamöter: (5) på 1 år.
Revisorer: 1 + 1 ersättare på ett år.
Poströstare: 2 + 1 ersättare på ett år. 

Vänliga hälsningar från Valberedningen,

Sven Nilsson, Göteborg.
Tomas Lindohf, Malmö.
Joakim Pettersson, Hägersten.
Linda Holdaj, Norrköping